Tuesday, December 13, 2011

26 Oktober 2011. Permintaan seperti biasa.

9. Keluaran limau seperti biasa. Pelanggan-pelanggan tetap masih lagi menerima bekalan daripada saya. Keadaan kebun limau dalam keadaan terurus. (26 Oktober 2011)

No comments:

Post a Comment